Hướng dẫn để may một trường hợp điện thoại di động Patterm

May vỏ điện thoại di động của riêng bạn cho phép bạn có sức mạnh và bảo mật mà bạn biết bạn có thể tin tưởng để bảo vệ điện thoại di động của mình. Làm cho vỏ của bạn bằng vải để phù hợp với ví hoặc trang phục, để thể hiện chủ nghĩa cá nhân, hoặc thêu vải trơn cho cảm giác thậm chí cá nhân hơn. Trường hợp này được thiết kế cho Verizon LG VX4500 một chiếc điện thoại kiểu lật cơ bản.

Vật liệu

  • 22 "bằng khoảng 8" vải vụn ] Đường ống để khen sự lựa chọn vải của bạn
  • Băng thiên vị gấp đôi để khen ngợi sự lựa chọn vải của bạn.
  • 6 "từ 3/4" đến 1 "ruy băng hạt polyester hoặc nylon rộng, hoặc vải chẳng hạn như Công cụ SnapSetter ™ và chụp từ Nguồn Snap, Inc)
  • Băng móc & vòng – rộng 1 1/2 "3/4" (băng móc và vòng lặp càng rộng, bạn càng mạnh sẽ đóng cửa)
  • In ra khỏi mẫu